กระดาษก้อน WELLNESS

กระดาษก้อน WELLNESS HOME

รับผลิต กระดาษก้อน สมุดฉีก กระดาษโน๊ต พิมพ์ 4 สี

กล่อง : กระดาษอาร์ต 210 แกรม พิมพ์ 2 สีเคลือบ UV

เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ 1 สี จำนวน 500 แผ่น/กล่อง

ขนาดกระดาษ : 3.5 x 3.5 นิ้ว

บรรจุ : พลาสติก 1 : 1

Compare

Product Description

กระดาษก้อน WELLNESS

กระดาษก้อน WELLNESS

กระดาษก้อน WELLNESS

กระดาษก้อน WELLNESS 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กระดาษก้อน WELLNESS HOME”