กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

รับผลิต กระดาษก้อน สมุดฉีก กระดาษโน๊ต พิมพ์ 4 สี

กล่องด้านนอก : กระดาษอาร์ต 210 แกรม พิมพ์ 4 สีเคลือบ UV

กระดาษด้านใน : กระดาษปอน 70 แกรม พิมพ์ 1 สี

ขนาดกระดาษ : 6 x 8.2 cm.

จำนวนกระดาษ : 600 แผ่น / กล่อง

บรรจุภัณฑ์ : ถุงพลาสติกใส 1 : 1

Compare

Product Description

กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กระดาษโน๊ตพร้อมกล่อง DITTO”