สมุดโน๊ต SPECTRUM

สมุดโน๊ต SPECTRUM

รับผลิตกระดาษก้อน รับทำ รับออกแบบกระดาษก้อน กระดาษโน๊ต

สมุดบันทึก กระดาษโพสอิท ต่างๆ ไดคัทเป็นรูปต่างๆ ได้

ลักษณะ : ปกหน้า – หลัง กระดาษอาร์ต 160 แกรม พิมพ์ 6 สี

เนื้อในกระดาษปอนด์ 70 แกรม 80 แผ่น พิมพ์ลายน้ำ 1 สี ลายแบบเดียวกับหน้าปก

ขนาด : 10 x 14 ซม.

การเข้าเล่ม  : ไสกาวฉีกได้

บรรจุภัณฑ์ : แพ็คถงุแก้ว 1 : 1

หมายเหตุ : ออกแบบอาร์ตเวิร์คให้ฟรี

Compare

Product Description

สมุดโน๊ต SPECTRUM

สมุดโน๊ต SPECTRUM

สมุดโน๊ต SPECTRUM

สมุดโน๊ต SPECTRUM

สมุดโน๊ต SPECTRUM

สมุดโน๊ต SPECTRUM

สมุดโน๊ต SPECTRUM

สมุดโน๊ต SPECTRUM

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สมุดโน๊ต SPECTRUM”